::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

         โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" วันที่ 21 สิงหาคม 2566
ณ สวนน้ำ เอ็น แอ่น ไอ สวนน้ำบ้านทุ่ง บ้านบ่อคำ ต.สร้างก่อ -กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ชั้น ป.4-6 โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ อบต.สร้างก่อ จำนวน 50 คน -งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สร้างก่อ