::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

P01 1นางปริญญา บาลนาคม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

P02 2ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

P01 1นางสาวมะลิ กาสีวงค์

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

 

P01 1นายพิษณุ นามวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงาน ระดับต้น)