::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 บ้านนาหนองทุ่ม
ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ไปรษณีย์ 41250

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219665
โทรสาร : 042-219781

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : www.sangkor-local.go.th

ฟอร์มติดต่อ