::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

      ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 นายสนั่น พลชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สร้างก่อ 1 ประจำปี 2566 ฝึกซ้อมแผนเชิญเหตุต่างๆ เช่น การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ สวมใส่หมวกกันน็อค และซ้อมอพยพหนีไฟ การสาธิตการดับเพลิง ....
-สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ-
แหล่งข้อมูล FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100072513240488&mibextid=ZbWKwL