::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

วันที่ 13-17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จัดโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ