::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อเรื่อง แจ้งการคืนหลักประกันสัญญา(กรณีเงินสด) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยชายทุ่ง บ้านโนนฐานะหมู่ที่ 4 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)