::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต(Overlay)รหัสสายทาง อด.ถ.151-12 สายทางโนนธาตุ-บ้านผัง 4 ใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)