::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อเรื่อง แจ้งการคืนหลักประกันสัญญา(กรณีเงินสด) โครงการจ้างติดตั้งราวกันอันตราย(GUARD RAIL) บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)