::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2566 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ 

ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)