::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)